Để tham gia vào các dự án này, chủ đầu tư phải có vốn đầu tư vào dự án không nhỏ hơn 20% tổng mức đầu tư.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm công bố danh mục các dự án đầu tư trên các phương tiện thông tin đại chúng (địa điểm, quy mô diện tích đất, hiện trạng dân cư, thời gian thực hiện dự án...).

 

Các chủ đầu tư phải dành 30%-50% quỹ nhà chung cư trong các dự án bán lại cho thành phố để phục vụ công tác tái định cư.

 

Theo Nguyễn TuấnTiền Phong

Tag :