Nhiều sự cố hàng không xảy ra gần đây được cho có liên quan đến vấn đề trình độ và năng lực của nhân viên điều hành bay. Theo số liệu điều tra trong ngành, có đến 40% nhân viên có trình độ ngoại ngữ chuyên ngành chỉ đạt trung bình - yếu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến việc phối hợp điều hành bay của hàng không dân dụng và quân sự. Đây là một công việc rất quan trọng, liên quan đến sự an toàn của hàng ngàn con người.

Trả lời về vấn đề này, ông Lại Xuân Thanh cho biết, đối với kiểm soát viên không lưu, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế yêu cầu trình độ tiếng Anh phải đạt mức tối thiểu là mức 4 (mức cao nhất là mức 6).

Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, 30% kiểm soát viên không lưu chưa đạt trình độ tiếng Anh mức 4.

>>>Sự cố mất quyền điều hành bay lần đầu tiên xảy ra ở Việt Nam