Sau khi CafeBiz đăng tải thông tin "Tổng giám đốc Gilimex thu nhập bình quân 644 triệu đồng/tháng", Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) là cổ đông lớn nhất (trực tiếp và gián tiếp) của GIL đã phản hồi đến chúng tôi.
SSI cho biết, 3,87 tỷ đồng là tổng thu nhập cho 12 tháng chứ không phải 6 tháng đầu năm như trong báo cáo. Kế toán đã sai sót trong việc làm báo cáo.
Theo SSI, SSI và GIL đang tiến hành đính chính báo cáo tài chính.