Theo Bộ trưởng Xây dựng, thời gian qua cộng đồng các doanh nghiệp có quá nhiều ý kiến. Bộ Xây dựng đã nhận được 61 nội dung kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Các kiến nghị đúng, chính đáng cần được xử lý.

Nội dung kiến nghị thường liên quan đến việc chồng chéo, chưa nhất quán trong các Luật về quy hoạch, xây dựng; Các tiêu chuẩn , quy chuẩn trong xây dựng; Việc chưa thông thoáng trong kinh doanh BĐS, cơ chế bảo lãnh thế chấp nhà ở…

Cũng theo Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà, đến nay Bộ đã xử lý làm rõ 39 kiến nghị, được bổ sung trong các luật. Những kiến nghị đang xem xét có 22 kiến nghị đang vướng mắc, cần được xem xét xử lý.

Các vấn đề liên quan gồm: Tiếp tục rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính, tài sản hình thành trong tương lai, thế chấp nhà ở….

Đặc biệt là vướng mắc của từ “đất” và “đất ở” quy định trong Luật Nhà ở 2014, theo ý kiến của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA là lằm ách tắc trong việc Sở Xây dựng không thể trình TP lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở, bởi quy định là doanh nghiệp khi đã nhận chuyển quyền sử dụng "đất ở" thì mới được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại. Vì theo ông Châu, quy định này vừa không phù hợp với thực tế vừa xung đột với Luật Đất đai 2013 vì tại khoản (1.b) điều 169 của Luật Đất đai đã quy định tổ chức kinh tế được nhận chuyển quyền sử dụng "đất" bao gồm cả đất ở, đất nông nghiệp…

Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà, cho biết vấn đề này Bộ Xây dựng và Tp.HCM đã kết hợp tháo gỡ được khoảng 70 doanh nghiệp với số vốn đầu tư các dự án lên tới 20.000 tỷ.

Hiện Bộ đang xây dựng nghị định thay thế thông tư để tổ chức hoạt động sàn BĐS, môi giới BĐS, hướng dẫn diều hành sàn BĐS trước 1/7/2016. Bổ sung cơ chế chính sách hỗ trợ nhà ở giá thấp, cải tạo chung cư cũ. Xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, tránh gây phiền nhiễu cho doanh nghiệp.